☰

Interneta pakalpojumu sniedzējiem

Viena no prioritātēm CERT.LV darbībā ir veiksmīga sadarbība ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (Elektronisko Sakaru Komersantiem), lai varētu apzināt pēc iespējas vairāk inficēto gala lietotāju, nodrošināt operatīvu sadarbību sarežģītu IT drošības incidentu gadījumos un sadarboties Latvijas elektroniskās informācijas telpas drošības uzlabošanā. CERT.LV ir sagatavojis informāciju no IT drošības likuma un atbilstošajiem MK noteikumiem, kas ir svarīga tieši interneta pakalpojumu sniedzējiem.

Informācija par inficētajām IP adresēm

Ja CERT.LV rīcībā nonāk informācija par augstas prioritātes incidentu, kas prasa neatliekamu rīcību, tad CERT.LV uzreiz sazinās ar interneta pakalpojumu sniedzēju un uzsāk incidenta risināšanu. Tomēr ikdienā notiek arī liels skaits zemākas prioritātes incidentu, kas jārisina, lai neinficētu citus lietotājus, nenoslogotu IPS/organizācijas tīklu un IPS neiekļūtu melnajos sarakstos kā mēstuļu sūtītājs.

CERT.LV uzkrāj informāciju datu bāzē par visām Latvijas inficētajām IP adresēm. Datu bāze tiek atjaunota un papildināta vienu reizi dienā. Interneta pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja saņemt informāciju par konkrētajā tīklā esošo inficēto datoru IP adresēm un infekciju tipiem, pieslēdzoties CERT.LV datu bāzei ar SQL aģentu, vai arī saņemot šo sarakstu pa e-pastu.

CERT.LV ir sagatavojusi arī gala lietotājiem domātas instrukcijas incidentu atrisināšanai, ko IPS var izmantot, sazinoties ar saviem lietotājiem. Nepieciešamības gadījumā CERT.LV var konsultēt gala lietotāju par datora pārbaudei veicamajām darbībām.

Šādu sadarbību CERT.LV jau veiksmīgi izveidojusi ar vairākiem IPS Latvijā, kas regulāri saņem informāciju par savā tīklā inficētajām IP adresēm un informē savus gala lietotājus.

Apstrādājot informāciju par inficētajiem lietotājiem, IPS veic vienu no soļiem, lai saņemtu kvalitātes zīmi Atbildīgs Internet Pakalpojumu Sniedzējs, ko izstrādājis CERT.LV sadarbībā ar Latvijas Interneta asociāciju un Net-Safe Latvia Drošāka interneta centru.

Lai pieteiktos kvalitātes zīmes saņemšanai, sūtiet savu kontaktinformāciju uz cert vai zvaniet 67085888.