☰

Iestādēm

VARAM publicējis vadlīnijas

VARAM publicējis Informācijas drošības pārbaudes vadlīnijas

[] Iestādēm

IT drošības noteikumi

Par IT drošības noteikumiem valsts un pašvaldību institūcijās

[] Iestādēm

MK noteikumi par elektronisko sakaru tīklu drošību

Spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi par elektronisko sakaru tīklu drošību

[] Iestādēm

MK noteikumi par IT kritisko infrastruktūru

Spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi par IT kritisko infrastruktūru

[] Iestādēm

IT drošības dokumentācijas paraugi

[] IT drošības dokumentācijas paraugi

Atbildīgajiem par IT drošību

[] Atbildīgajiem par IT drošību