☰

Vizītes un lekcijas

Seminārs pie Lauku atbalsta dienesta

21.09.2011 CERT.LV pārstāvji Lauku atbalsta dienestā novadīja semināru jeb darbinieku vispārējo apmācību par Informācijas tehnoloģiju drošības jautājumiem

[] Vizītes un lekcijas