Jaunumi

CERT.LV viesojas Bērzaunē un Ērgļos

CERT.LV pārstāvis viesojās Bērzaunes pamatskolā un Ērgļu vidusskolā.

[] Vizītes un lekcijas

26.11.2015. Iznākušas CERT.LV ziņas par IT drošības incidentiem

26.11.2015. Iznākušas CERT.LV ziņas par IT drošības incidentiem.

[] Pārskati

CERT.LV viesojas Strazdumuižas internātskolā

CERT.LV pārstāvji sniedza prezentāciju Strazdumuižas internātskolā.

[] Vizītes un lekcijas

CERT.LV prezentācija Olaines pašvaldībā

CERT.LV pārstāvis sniedza prezentāciju Olaines pašvaldībā.

[] Vizītes un lekcijas
Drošības incidentu karte