☰

Kiberaizsardzības vienība

Ņemot vērā jauno drošības vidi – virtuālo telpu, tajā esošos apdraudējumus un valsts pārvaldes ierobežotos resursus, Aizsardzības ministrija aicina uz ciešāku sadarbību privāto sektoru, veidojot informācijas tehnoloģiju (IT) ekspertu kopumu kā rezerves vienību, kas IT drošības krīzes vai apdraudējuma situācijā sadarbībā ar CERT.LV varētu sniegt atbalstu valstij un privātam sektoram.

Vienība tiek veidota saskaņā ar Zemessardzes likumu, apvienojot privātajā sektorā nodarbinātos un brīvprātīgi iesaistīties gribošus ekspertus, kuri brīvajā laikā ir ieinteresēti veidot regulāru sadarbību IT drošības jautājumos, pilnveidot ekspertīzi un zināšanas nacionālā un starptautiskā līmenī, piedalīties un organizēt kiberuzbrukumu novēršanas mācības, kā arī, nepieciešamības gadījumā, sniegt atbalstu valsts un privātajām struktūrām.

Vienības galvenais mērķis ir attīstīt spējas, lai sniegtu atbalstu krīzes vai apdraudējuma situācijā IT drošības incidentu novēršanā un radušos seku pārvarēšanā kibertelpā, ja CERT.LV rīcībā esošie resursi būtu nepietiekami, ja vienības piesaiste paātrinātu neatliekamo pasākumu īstenošanu, vai ja tās rīcībā būtu speciāli resursi šo darbību veikšanai. Šādas spējas tiks veidotas, apzinot un organizējot ekspertu regulāru sadarbību un informācijas apmaiņu Latvijas, reģionālā un starptautiskā līmenī, piedaloties nacionālās un starptautiskās mācībās un plānojot spēju testēšanas vingrinājumus.

Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības (KbrAV) koncepcija.

Kāpēc piedalīties?

  1. Apdraudējumi virtuālā telpā nepazīst robežas un vienlīdz skar kā valsti, tā privāto sektoru un ikvienu individuāli. Mūs vieno virtuālā telpa un tajā pieaugošie apdraudējumi, kurus kā virtuālās telpas kopīgi lietotāji varam arī novērst kopīgā sadarbībā.
  2. Lai kopīgi spētu rīkoties, vajag iepazīties, sadarboties, regulāri trenēties un iegūt jaunas iemaņas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.
  3. Aizsardzības ministrijai ir sadarbība ar NATO un ES institūcijām, Baltijas un Ziemeļvalstu, ASV un citu partneru organizācijām. Starptautiskā mēroga aizsardzības resorā esošās zināšanas, apmācības un vingrinājumi ir iespēja Latvijas IT ekspertiem attīstīt savas spējas un zināšanas, izmantot tās gan ikdienā, gan sniedzot atbalstu krīzes situācijā.

Kā pieteikties?

Pieteikties Kiberaizsardzības vienībā vai saņemt papildu informāciju par vienību var, rakstot uz: kibersargs@mil.lv

Papildu informācija tīmeklī par Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību: https://www.zs.mil.lv/lv/zemessardzes-vienibas/zemessardzes-kiberaizsardzibas-vieniba

Ar vispārējām prasībām uzņemšanai Zemessardzē varat iepazīties šeit: https://www.zs.mil.lv/lv/klusti-zemessargs

Kā viens no priekšnosacījumiem dalībai vienībā ir speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšana. Informācija šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=41058

Normatīvie akti, kuri regulē Zemessardzes darbību:
Nacionālo bruņoto spēku likums
Latvijas Republikas Zemessardzes likums