☰

Piekļūstamības paziņojums

CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: https://www.cert.lv/lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

CERT.LV tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnē izmantotās krāsas atbilst CERT.LV stila vadlīnijām, kas balstītas uz reģistrētās preču zīmes krāsu salikumu. Krāsu kontrasta problēmu risināt aicinām, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.
  • Tīmekļvietnes pamatstruktūras satura bloki ir vizuāli atdalīti un labi pārredzami ikdienas lietotājam, bet nav saprotami, ja izmanto dažādas lasīšanas palīgtehnoloģijas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 14.12.2023.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties mums rakstot uz cert vai zvanot 67085888.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, lūdzam sazināties ar mums:

E-pasts: cert
Tālrunis: +371 67085888
Adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459, Latvija

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Šis paziņojums sagatavots: 14.12.2023.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: CERT.LV tīmekļvietnes vienkāršotais piekļūstamības izvērtēšanas protokols