☰

Digitālās drošības uzraudzības komiteja

2016.gada 1.novembrī apstiprināti MK noteikumi Nr. 695, kas paredz Digitālās drošības uzraudzības komitejas izveidi un nosaka tās darbību.

Komiteja ir koleģiāla uzraudzības institūcija Aizsardzības ministra pakļautībā, kuras mērķis ir:

  • uzraudzīt un reģistrēt kvalificētus un kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus kvalificētu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk – reģistrs);
  • uzraudzīt un apstiprināt uzticamus sertifikācijas pakalpojumu sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus un izveidot, uzturēt un publicēt uzticamības sarakstus.

Komitejas papildu uzdevumi:

  • veikt eID shēmas paziņošanu Eiropas Komisijai;
  • sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu projektiem par kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības eID pakalpojumu sniedzēju un tā sniegto pakalpojumu uzraudzību;
  • savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldības iestādēm.

Pilns MK noteikumu Nr. 695 teksts.


Saistītie dokumenti:

Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS) regula latviešu valodā EU vēstnesī (PDF):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums:
http://likumi.lv/ta/id/278001-fizisko-personu-elektroniskas-identifikacijas-likums

EK mājas lapas sadaļa par eIDAS regulu, eID un uzticamības pakalpojumiem (e-parakstu, e-zīmogu, utt.):
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid

ETSI standarti (standartizē uzticamības pakalpojumu prasības):
http://www.etsi.org/