☰

Iniciatīvas un aktivitātes

CERT.LV sadarbībā ar NetSafe Latvia un interneta pakalpojumu sniedzējiem, lai samazinātu inficēto iekārtu daudzumu un palielinātu datorlietotāju kopējo drošību, ir izveidojuši kvalitātes zīmi "Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs". Tā sniedz iespēju interneta pakalpojuma nodrošiātājiem apzināt tos gala lietotājus, kuru iekārtas ir inficētas, bet lietotājiem - saņemt savlaicīgu informāciju par apdraudējumu savā datorā un padomu situācijas risināšanā.

Kvalitātes zīme "Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs"

Viens no biežāk sastopamajiem incidentu iemesliem ir tieši nezināšana, tāpēc CERT.LV ir apvienojies ar Latvijas Komercbanku asociāciju, Swedbank un Draugiem.lv, izveidojot Digitālās drošības aliansi (DDA), kura informē gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus par labo praksi drošai interneta lietošanai un savu datu aizsardzībai, organizējot publiskas kampaņas IT drošības jautājumu aktualizēšanai.

DDA veic eksperimentu, kurā tiek pārbaudīts, cik drošas ir iedzīvotāju izmantotās paroles. DDA veic eksperimentu, kurā tiek pārbaudīts, cik drošas ir iedzīvotāju izmantotās paroles

CERT.LV paspārnē darbojas arī brīvprātīga IT drošības ekspertu grupa (DEG) ar mērķi veicināt IT/IS drošību un drošības apziņas kultūru Latvijā. 

Rūpēs par drošāku digitālo vidi, CERT.LV veic arī Eiropas pilsoņu iniciatīvu vākšanas tiešsaistes sistēmu sertificēšanu Latvijas Republikā.