☰

Eiropas pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņu iniciatīvu paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību drošības un tehniskajām prasībām, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra regulā Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu un Komisijas Īstenošanas regulā Nr. 1179/2011, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas vākšanas tiešsaistes sistēmām, izvērtē Digitālās drošības uzraudzības komiteja.

Informācija par sertificēšanas procesu un pieteikumu iesniegšanu atrodama Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē
https://www.mod.gov.lv/lv/nozares-politika/kiberdrosiba/digitalas-drosibas-uzraudzibas-komiteja/vaksanas-tiessaistes-sistemas