☰

CERT.LV DNS ugunsmūris

CERT.LV DNS ugunsmūra sistēmas mērķis ir nodrošināt iestādēs plaša mēroga IKT drošības apdraudējumu mazināšanu ar salīdzinoši viegli ieviešamiem vai jau pieejamiem instrumentiem.

Sistēma nodrošina aktīvu aizsardzību, kā piemēram, ļaunatūras lejupielādes bloķēšana, tādējādi novēršot iestādes darbinieku piekļūšanu bīstamajiem resursiem un pārvirzot tos uz brīdinājuma vietni (landingpage). Arī gadījumos, kad ļaunatūra jau ir inficējusi kādu iekārtu , CERT.LV DNS ugunsmūris sniedz iespēju ātrāk identificēt šādas iekārtas, kas sistēmu administratoriem dod iespēju operatīvi veikt seku novēršanu.

DNS Ugunsmūra funkcionalitāti nodrošina DNS (Domain Name System) servisa RPZ (Response policy zone) tehnologija, kas CERT.LV dod iespēju dinamiski atjaunot bīstamo resursu sarakstus ar jauniem identificētiem indikatoriem. RPZ resursu sarakstu (jeb zonu) izmaiņas automātiski atjaunosies iestādes DNS serveros. CERT.LV nodrošina arī resursu izņemšanu no saraksta pēc incidenta novēršanas.

Pieejamās DNS RPZ zonas:

  • CERT-SHIELD - CERT.LV manuāli veidots apdraudējumu saraksts, kas ir rūpīgi pārbaudīts un nesatur kļūdaini pozitīvus rezultātus;
  • MALWARE – apdraudējumu saraksts par komerciāli motivētiem uzbrukumiem, saraksts ir pārbaudīts ar automātiskiem rīkiem un satur ļoti zemu kļūdaini pozitīvu rezultātu līmeni;
  • WEB-MINERS - ļaunprātīgi, nesankcionēti kriptovalūtas ieguves resursi;
  • PHISHING – apdraudējumu saraksts par pikšķerēšanas vietnēm. Var saturēt arī populāras kompromitētas lapas.

Iestāde var izvēlēties, kuras no zonām izmantot savu sistēmu aizsardzībai.

Pieteikšanās:

Rakstot uz cert
Temats: CERT.LV DNS firewall

E-pastā norādot:

  • Iestādes nosaukumu
  • Kontaktpersonu