☰

Apstiprināti MK noteikumi "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām"

2015.gada 28. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus „Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

Noteikumi  nosaka valsts un pašvaldību institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) minimālās drošības prasības un kārtību, kādā tiek nodrošināta valsts un pašvaldību institūciju IKT sistēmu atbilstība šīm prasībām.

Noteikumi pieejami šeit.

Aizsardzības ministrijas sagatavotā informācija: "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

Lai palīdzētu valsts un pašvaldību iestādēm ieviest šo noteikumu prasības, CERT.LV plāno līdz 2016.gada sākumam izstrādāt noteikumos prasīto dokumentu paraugus.

2015.gada 5. februārī tika pieņemti arī grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā.

Pieejama Aizsardzības ministrijas sagatavotā informācija par IT drošības likuma 61 panta skaidrojumu: "Rīcība informācijas tehnoloģiju drošības nepilnības konstatēšanas gadījumā".