☰

Dokumentu piemēri MK noteikumu Nr.442 prasību izpildei

CERT.LV atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” ir sagatavojis iekšējo drošības pārvaldības dokumentu paraugus. Piemēri ir balsīti uz iedomātu virtuālo iestādi.

Ar piemēriem iespējams iepazīties šeit.