☰

OUCH! septembra numurā - ko darīt un ko nedarīt e-pastā

Attēla autors Chris Chabot

E-pasts vēl joprojām ir viens no primārajiem komunikācijas veidiem gan privātajā, gan profesionālajā dzīvē. Tomēr bieži mēs paši nodarām sev pāri, nepareizi izmantojot dažādas e-pasta funkcijas.

OUCH! septembra izdevumā mēs aplūkosim gan CC (Carbon Copy) un BCC (Blind Carbon Copy) iespēju izmantošanu, gan automātiskās pabeigšanas iespējas, gan pastāstīsim par biežāk pieļautajām kļūdām un kā no tām izvairīties, ikdienā lietojot e-pastus.

Visas 2015. un 2016. gada OUCH! ziņu lapas orģinālvalodās pieejamas: 
http://securingthehuman.sans.org/resources/newsletters/ouch/2016