☰

Valsts iestāžu vadītāji piedalās kiberdrošības mācībās “Kiberdzirnas 2016”

Šodien, 8.decembrī, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un par informācijas tehnoloģiju drošību atbildīgie darbinieki piedalījās kiberdrošības mācībās "Kiberdzirnas 2016". Mācību mērķis ir veicināt institūciju vadītāju izpratni par kiberdrošības incidentiem, to iespējamām sekām, kā arī nepieciešamo rīcību kiberdrošības incidentu novēršanai.

Mācību scenārijā iekļautās situācijas tika balstītas uz reāliem Latvijā un pasaulē notikušiem kiberdrošības incidentiem. Mācību dalībniekiem bija jānovērtē situācijas, jāveic informācijas apmaiņa un jāpiedāvā situāciju risinājums.

“Mācības "Kiberdzirnas" notiek jau otro reizi. Kopš 2014. gada ir mainījušies gan apdraudējumi kibervidē, gan arī darbinieki vairākās iestādēs. "Kiberdzirnas 2016" bija veltītas pietiekami ikdienišķiem incidentiem, kas var notikt ikvienā iestādē un no it kā šķietama sīkuma pāraugt nopietnā krīzē. Mācību dalībnieki diskutēja par nepieciešamo rīcību katrā situācijā, esošajām procedūrām un pieredzi dažādās iestādēs. Šādas mācības palīdz katrai iestādei izvērtēt savu gatavību dažādiem IT drošības incidentiem un nepieciešamās darbības, lai gatavības līmeni paaugstinātu,” uzsver CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina.

IT drošības likuma 8.panta 1.daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību institūciju informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldību nodrošina katras attiecīgās institūcijas vadītājs. Tādēļ ir svarīgi, lai iestādes vadītājs izprot IT drošības procesus savā iestādē un krīzes gadījumā spēj tos kontrolēt.

Pasākumā piedalījās 44 dalībnieki no 23 institūcijām. Mācības organizēja Aizsardzības ministrija sadarbībā ar CERT.LV, Satversmes aizsardzības biroju (SAB) un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centru (NATO StratCom).

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335224
E-pasts: prese@mod.gov.lv