☰

Piesaki referātu kiberdrošības konferencei “Kiberšahs 2017”

2017. gada 5. oktobrī CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļa rīko ikgadējo kiberdrošības konferenci, kura ik gadu pulcē vairāk kā 500 dalībniekus.

Konferences referātu tēmas:
• Lietu internets (IoT), tā drošība un viedo ierīču pārvaldība;
• Mobilo ierīču apdraudējumi un to novēršana;
• Risku pārvaldība;
• Kritiskās infrastruktūras aizsardzība;
• IKT auditi, pārbaudes, testi, novērtējumi, organizācijas procesu pilnveide;
• Privātuma aizsardzības aspekti digitālajā vidē;
• Citas ar kiberdrošību saistītas tēmas.

Aicinām pieteikt praktiskās prezentācijas un zinātniskās publikācijas (pētījumu rezultātu prezentācija).

Pieteiktos referātus izskatīs vērtēšanas komisija. Komisijas lēmums tiks nosūtīts katram pieteicējam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Pieteikuma veidlapa

Svarīgi datumi:
Pieteikuma un tēmas kopsavilkuma iesūtīšana uz konference2017termiņš pagarināts līdz 15. jūnijam;
Atbildes saņemšana – 15. jūlijs;
Zinātniskā raksta iesniegšana – 2. septembris;
Prezentācijas iesniegšana (pdf vai ppt formātā) – 3. oktobris.

Konferences darba valodas ir angļu un latviešu. Dalība konferencē ir bez maksas.
Iesūtītās un apstiprinātās zinātniskās publikācijas tiks publicētas izdevumā Journal of Business Management (ISSN 1691-5348; indeksēts EBSCO datu bāzē).
Maksa par zinātniskā raksta publikāciju 120 EUR. Zinātniskajam rakstam jābūt angļu valodā.
Zinātniskā raksta prasības

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa e-pastu konference2017