☰

Pieejama statistika par 2017. gada 2. ceturksni

Lai sniegtu pilnvērtīgāku Latvijas kibertelpas pārskatu un nodrošinātu datu starptautisku salīdzināmību, no 2017. gada 1. janvāra incidentu uzskaitei izmantosim starptautiski lietotu klasifikācijas shēmu (Incident Classification). Turpmāk statistikā visi CERT.LV reģistrētie un apstrādātie incidenti tiks uzskaitīt vienkopus, sadalot tos pa apdraudējumu veidiem (piemēram, ļaunatūra, ielaušanās, krāpšana), kā arī pa infekciju (piemēram, Confiker, Zeus, Mirai) un ievainojamību (piemēram, Opendns, Openrdp) tipiem.

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 2017. gada 2. ceturksnī pa apdraudējumu veidiem

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrtešu skaits 2017. gada 2. ceturksnī ar apdraudējuma veidu - ļaundabīgs kods

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrtešu skaits 2017. gada 2. ceturksnī ar apdraudējuma veidu - konfigurācijas nepilnības

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits pa ceturkšņiem 2016. un 2017. gadā*

*Līdz 2016. gada beigām CERT.LV apkopoja informāciju par ceturksnī apdraudētajām IP adresēm, summējot katra mēneša apdraudētās IP adreses (attēlā – zilie stabiņi). No 2017. gada janvāra CERT.LV veic uzskaiti pa unikālām IP adresēm ceturksnī, novēršot to, ka viena un tā pati IP adrese tiek pieskaitīta vairākas reizes (attēlā – sarkanie stabiņi).