☰

Pieejama statistika par 2017. gada decembri

Lai sniegtu pilnvērtīgāku Latvijas kibertelpas pārskatu un nodrošinātu datu starptautisku salīdzināmību, no 2017. gada 1. janvāra incidentu uzskaitei izmantosim starptautiski lietotu incidentu taksonomiju (Incident Classification). Turpmāk statistikā visi CERT.LV reģistrētie un apstrādātie incidenti tiks uzskaitīt vienkopus, sadalot tos pa apdraudējumu veidiem (piemēram, ļaunatūra, ielaušanās, krāpšana), kā arī pa infekciju (piemēram, Confiker, Zeus, Mirai) un ievainojamību (piemēram, Opendns, Openrdp) tipiem.

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 2017. gada decembrī pa apdraudējumu veidiem

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2017. gada decembrī ar apdraudējuma veidu - ļaundabīgs kods

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2017. gada decembrī ar apdraudējuma veidu - konfigurācijas nepilnības

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 12 mēnešu griezumā