☰

Pieejama statistika par 2019. gada 1. ceturksni

Lai sniegtu pilnvērtīgāku Latvijas kibertelpas pārskatu un nodrošinātu datu starptautisku salīdzināmību, no 2017. gada 1. janvāra incidentu uzskaitei izmantojam starptautiski lietotu klasifikācijas shēmu (Incident Classification). No 2017. gada 1. janvāra statistikā visi CERT.LV reģistrētie un apstrādātie incidenti tiek uzskaitīt vienkopus, sadalot tos pa apdraudējumu veidiem (piemēram, ļaunatūra, ielaušanās, krāpšana), kā arī pa infekciju (piemēram, Confiker, Zeus, Mirai) un ievainojamību (piemēram, Opendns, Openrdp) tipiem.

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 2019. gada 1. ceturksnī pa apdraudējumu veidiem

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2019. gada 1. ceturksnī ar apdraudējuma veidu - ļaundabīgs kods

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2019. gada 1. ceturksnī ar apdraudējuma veidu - konfigurācijas nepilnības

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits pa ceturkšņiem 2018. un 2019. gadā.