☰

CERT.LV darbības pārskats par 2018. gadu pieejams arī angļu valodā

CERT.LV darbības pārskats par 2018. gadu pieejams tagad arī angļu valodā.

Publicēts: CERT.LV Public Performance Report 2018 (PDF)

Pārskatam ir informatīva nozīme, tajā iekļauta tikai vispārpieejama informācija un tas nesatur informāciju par tiem CERT.LV darbības rezultātiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.

Ar CERT.LV darbības pārskatu par 2018. gadu latviešu valodā varat iepazīsties šeit: https://cert.lv/lv/2019/06/cert-lv-darbibas-parskats-par-2018-gadu

Ar iepriekšējiem CERT.LV ceturkšņa un gada pārskatiem varat iepazīties šīs vietnes sadaļā "Arhīvs", izvēloties kategoriju "Pārskati".