☰

Pieejama statistika par 2019. gada jūniju

Lai sniegtu pilnvērtīgāku Latvijas kibertelpas pārskatu un nodrošinātu datu starptautisku salīdzināmību, no 2017. gada 1. janvāra CERT.LV incidentu uzskaitei izmanto starptautiski lietotu incidentu taksonomiju (Incident Classification). Statistikā visi CERT.LV reģistrētie un apstrādātie incidenti tiek uzskaitīt vienkopus, sadalot tos pa apdraudējumu veidiem (piemēram, ļaunatūra, ielaušanās, krāpšana), kā arī pa infekciju (piemēram, Confiker, Zeus, Mirai) un ievainojamību (piemēram, Opendns, Openrdp) tipiem.

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 2019. gada jūnijā pa apdraudējumu veidiem

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2019. gada jūnijā ar apdraudējuma veidu - ļaundabīgs kods

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2019. gada jūnijā ar apdraudējuma veidu - konfigurācijas nepilnības

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 12 mēnešu griezumā