☰

CERT.LV vadītājai pasniegs Triju Zvaigžņu ordeni

Attēlā: CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina /CERT.LV arhīvs/

2019.gada 18.oktobrī Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā nolēma apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni CERT.LV vadītāju Baibu Kaškinu, ieceļot par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieci. Ordenis tiks pasniegts svinīgā ceremonijā 18. novembrī Rīgas pilī.

Augstākie Latvijas valsts apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts – tiks pasniegti 78 sabiedrības pārstāvjiem gan par izcilu darbu profesijā, gan mūža ieguldījumu un panākumiem bagātu darbību Latvijas labā. [1]

"Triju Zvaigžņu ordenis nodibināts 1924.gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994.gadā. Tā devīze ir Per aspera ad astra - Caur ērkšķiem uz zvaigznēm.

Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā." [2]

Avoti:

[1] https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidents-18-novembri-rigas-pili-pasniegs-augstakos-latvijas-valsts-apbalvojumus-25999
[2] https://www.president.lv/lv/valsts-apbalvojumi/triju-zvaigznu-ordenis