☰

CERT.LV pievienojas Parīzes uzsaukumam (Paris call)

12.oktobrī CERT.LV pievienojās Parīzes uzsaukuma (Paris call) atbalstītāju lokam. Parīzes uzsaukums ir vērsts uz uzticības un drošības veicināšanu internetā, uzsverot cilvēktiesību aizsardzību kibertelpā un valstu atbildību starptautisko normu ievērošanā arī digitālajā vidē.

Parīzes uzsaukuma atbalstītāji, gan valstis, gan privātais sektors, apņemas sadarboties, lai:

  • novērstu ļaunprātīgas kiberaktivitātes vai palīdzētu mazināt to sekas - gan privātajā, gan publiskajā sektorā;
  • aizsargātu pieejamību internetam un informācijas telpas autentiskumu ;
  • novērstu nesankcionētu iejaukšanos vēlēšanu procesos;
  • novērstu ļaunprogrammatūru izplatību internetā;
  • veicinātu produktu un pakalpojumu drošību jau izstrādes sākumstadijā, kā arī popularizētu kiberhigiēnu;
  • novērstu pretlikumīgu intelektuālā īpašuma piesavināšanos konkurences priekšrocību gūšanai;
  • novērstu nevalstisku un privātu tirgus spēlētāju ofensīvas aktivitātes;
  • sadarbotos atbilstošu starptautisku standartu ieviešanā un stiprināšanā.

Paris Call signalizē par globālu un vienotu mobilizāciju kibertelpā, pievēršot pastiprinātu uzmanību problēmām, kas bieži netiek pienācīgi akcentētas.

"Latvijai Parīzes uzsaukums ir svarīgs, jo tikai apvienojot spēkus var panākt lielāku ietekmi un visaptverošāku rezultātu ļaundabīgu aktivitāšu mazināšanai kibertelpā. Sadarbojoties visdažādākajiem spēlētājiem ir cerība izmainīt spēles noteikumus un kopējo rezultātu savā labā. Veicinot atbildīgu attieksmi un izglītojot lietotājus, ir cerība nākotnē panākt kopumā drošāku kibervidi," uzsver Baiba Kaškina, CERT.LV vadītāja.

Parīzes aicinājums tika izveidots 2018.gada 12.novembrī UNESCO Interneta pārvaldības forumā Parīzē uzticības un drošības veicināšanai kibertelpā. Šobrīd šī ir plašākā kiberdrošībai veltītā iniciatīvā pasaulē, kura jau guvusi 74 valstu, 357 organizāciju un 608 uzņēmumu atbalstu. No Latvijas puses šobrīd uzsaukumu atbalsta gan Latvija kopumā, gan četras Latvijas organizācijas: CERT.LV, LVRTC, LIKTA un Rīgas Juridiskā augstskola.

Kopš 2018.gada CERT.LV ir atbildīga par projekta „Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana” (INEA/CEF/ICT/A2017/1528784) īstenošanu Latvijā. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta.