☰

Iniciatīva interneta pakalpojumu sniedzējiem aicina uzlabot kiberdrošību valstī

Latvijā no ievainojamām 100 000* unikālām IP adresēm 59% gadījumi ir saistīti ar neatbilstoši konfigurētām iekārtām, savukārt 8% gadījumu iekārtās konstatēta ļaunatūras klātbūtne, liecina CERT.LV statistika. Katrai IP adresei pretī ir gala lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas, iespējams, pat nenojauš par problēmām savā iekārtā. CERT.LV un Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs (Drossinternets.lv) iniciatīvas „Atbildīgs interneta pakalpojuma sniedzējs” ietvaros aicina Latvijā reģistrētus interneta pakalpojuma sniedzējus (IPS) uz sadarbību, piesakoties saņemt CERT.LV rīcībā esošo informāciju un nogādāt to saviem klientiem – interneta lietotājiem. Kā arī iniciatīvas ietvaros IPS tiek aicināti reaģēt uz ziņojumiem, kas saņemti no Drossinternets.lv par nelegālu  interneta  saturu uz IPS serveriem,  attiecīgi informējot  atbilstošo  satura izvietotāju un aicinot pārkāpumu novērst un nelegālo saturu izdzēst.

Kā skaidro CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina: “Ja IP adresi salīdzinātu ar reālu mājvietas vai biroja adresi, tad varētu teikt, ka CERT.LV redz, kurā adresē nav aizslēgtas durvis, atstāts vaļā logs, vai ir izrakts apakšzemes tunelis, par kuru mājas īpašnieki, iespējams, pat nenojauš. Protams, tas nenozīmē, ka uzreiz ir noticis uzbrukums vai māja ir aplaupīta, taču nav izslēgts, ka tas varētu notikt nākamā mēneša vai nākamās dienas laikā, ja īpašnieks attiecīgi nereaģēs un izveidojušos apdraudējumus nenovērsīs. Pievienošanās “Atbildīgs IPS” iniciatīvai paredz, ka interneta pakalpojumu sniedzējs informē gala lietotāju par apdraudējumu un savu spēju robēžās palīdz to risināt un novērst. Saprotams, ka ierobežotie resursi IPS pusē, laikā, kad joprojām notiek pakalpojumu “cenu kari” ir izaicinājums, taču domājot ilgtermiņā un strādājot pie iespējas informēt gala lietotājus – klientu pieprasījums pēc papildu drošības tikai augtu un ieguvēji būtu gan IPS, gan ikviens interneta lietotājs Latvijā.”

Portālā www.esidross.lv ir pieejamas CERT.LV sagatavotās instrukcijas incidentu risināšanai, ko IPS var izmantot, sazinoties ar saviem lietotājiem. Nepieciešamības gadījumā CERT.LV konsultē gala lietotāju par iekārtas (datora, maršrutētāja) pārbaudei veicamajām darbībām.

"2019.gadā Drossinternets.lv ziņojumu līnijā mēs esam saņēmuši 2648 ziņojumus par bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, kas ir publiski pieejami internetā. Lai izslēgtu no aprites globālajā tīmeklī šo nelegālo saturu, interneta lietotāju pienākums ir ziņot, ja pamana. Savukārt industrijas pienākums ir dzēst šādus materiālus no publiskas piekļuves. Plaši izplatīts ir mīts, ka sabiedrība neko nevar darīt lietas labā šādos gadījumos. Taču tā nav – nelegāla satura un aktivitāšu gadījumā, sadarbojoties valsts policijai, Europolam, Interpolam, kā arī interneta pakalpojumu sniedzējiem, ir iespējams dzēst nelegālo saturu no publiskās vides, atrast likumpārkāpējus un cietušās personas. Ar šo iniciatīvu mūsu mērķis ir aicināt ikvienu atbildīgu uzņēmumu – interneta pakalpojumu sniedzēju, iesaistīties cīņā pret bērnu pornogrāfijas materiālu apriti," uzsver "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska.

Š.g. 31.oktobrī CERT.LV, Latvijas Interneta asociācija un Latvijas Drošāka interneta centrs organizēja semināru IPS pārstāvjiem, lai klātienē uzsvērtu kopīgas sadarbības nozīmi un aicinātu pievienoties iniciatīvai – „Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs”. Par aktuālajiem semināriem CERT.LV regulāri informē arī savā vietnē: www.cert.lv.

Ar interneta pakalpojuma sniedzējiem, kas jau pievienojušies iniciatīvai, iespējams iepazīties šeit: https://www.cert.lv/lv/interneta-pakalpojumu-sniedzejiem/atbildigs-ips.  Sadarbība notiek arī ar citiem uzņēmumiem, un visbiežāk viņi ir ieinteresēti padarīt Latvijas kibertelpu drošāku sabiedrībai. Ņemot vērā industrijas uzņēmumu būtisko lomu interneta vides drošības uzlabošanā, ceram, ka iniciatīvai pievienosies ikviens interneta pakalpojumu sniedzējs, kas uzskata sevi par atbildīgu komersantu.


CERT.LV - Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija Latvijā, dibināta 2006.gadā, ir „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” (LU MII) struktūrvienība, kas darbojas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pakļautībā IT drošības likuma ietvaros. CERT.LV misija ir veicināt informācijas tehnoloģiju drošību Latvijā.

Kopš 2018.gada CERT.LV ir atbildīga par projekta „Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana” (INEA/CEF/ICT/A2017/1528784) īstenošanu Latvijā. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta.

Latvijas Interneta asociācija (LIA) dibināta 2000. gada jūlijā. Tā ir sabiedriska organizācija, kas apvieno uzņēmumus, kas darbojas elektronisko sakaru jomā un ir ieinteresēti interneta vides attīstībā Latvijā.

LIA galvenais mērķis ir sekmēt elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību Latvijā - kvalitatīva un ātra interneta pieejamību iedzīvotājiem visā valsts teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību, drošu un jēgpilnu digitālo tehnoloģiju izmantošanu. LIA nodrošina Latvijas Drošāka interneta centra (Drossinternets.lv)  darbību, informējot un izglītojot sabiedrību par drošību internetā, kā arī apstrādājot ziņojumus par nelegālu un kaitīgu saturu internetā.

Attēls: Pixabay.com

*Datu avots: 2019.gada III ceturkšņa CERT.LV publiskais pārskats: https://www.cert.lv/lv/2019/10/cert-lv-darbibas-parskats-par-2019-gada-3-ceturksni