☰

Šodien sākas Eiropas kiberdrošības mēnesis ar moto “Domā, pirms klikšķini!”

Šāgada oktobris ir jau astotais Eiropas kiberdrošības mēnesis (EKDM, angliski ECSM), un tas ES pilsoņu vidū popularizē drošību tiešsaistē. Ikgadējo kiberdrošības izpratnes kampaņu koordinē Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un Eiropas Komisija un atbalsta dalībvalstis un vairāk nekā 300 partneru visdažādākajās nozarēs.

Visu oktobri dažādās Eiropas malās risināsies simtiem pasākumu — konferences, darbsemināri, mācību nodarbības, vispārīgi priekšlasījumi, tīmekļsemināri un tiešsaistes kampaņas ar mērķi uzlabot sapratni par kiberdrošību un sniegt jaunāko informāciju par digitālo drošību, izglītojot un daloties labā praksē. Eiropas kiberdrošības mēnesis ik gadu sauc kopā ES pilsoņus, lai ar devīzi “Par kiberdrošību atbild ikviens” vienotos cīņā ar kiberapdraudējumu.

Šāgada kampaņa veidota, pievēršoties drošības jautājumiem ikdienas digitalizācijā, ko paātrina Covid-19 pandēmija. Mudinot cilvēkus “domāt pirms klikšķināšanas”, 2020. gada kampaņa akcentē atšķirīgus kiberdrošības tematus, kas palīdz lietotājiem pazīt kiberbriesmas un būt gataviem tām nepadoties.

Pirmajā tematā skatīta “Kiberkrāpšana”, daloties gudrībās par pašreizējo un potenciālo kiberapdraudējumu. Pasākumi koncentrējas uz pikšķerēšanu, darba e-pasta viltošanu un krāpšanos ar pārdošanu tiešsaistē. Temata mērķis ir panākt, lai lietotāji būt labāk informēti par kiberkrāpšanu, kad viņi tiešsaistē veic veikalnieciskus vai privātus darījumus.

Otrais temats ir “Digitālās prasmes” — tajā rīko izglītības pasākumus, informējot sabiedrību par informācijas drošību. Temats aptver tādus e-privātuma jautājumus kā persondatu aizsardzība, kiberiebiedēšana un kibervajāšana. Nodarbību mērķis ir popularizēt kiberhigiēnas nozīmi un tiešsaistes darbībās iedibināt labu praksi.

Par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu atbildīgā priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere: “Mūsu ikdiena un saimniecība arvien vairāk balstās uz digitāliem risinājumiem, tāpēc mums ir jāapjēdz, ka kiberdrošība skar mūs visus. Ir svarīgi izkopt mūsdienīgu drošības kultūru vitāli svarīgajās tautsaimniecības un sabiedrības nozarēs.”
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks eiropiskās dzīvesziņas jautājumos Margaritis Shins: “Eiropas kiberdrošības mēneša mērķis ir uzlabot kiberdrošības izpratni iemācīt mums apsteigt kiberbriesmas; tas mums atgādina, ka mēs viegli varam uzlabot savu kiberdrošību, iegūstot dažas labas digitālas iemaņas. Kiberdrošība ir būtiska eiropiskajam dzīvesveidam.”
Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons: “Gluži tāpat kā sauszemes, jūras vai gaisa telpā arī digitālās informācijas telpā mēdz būt drošības caurumi, kas ir jāaizdara. Mums ir mērķis sagādāt ES pilsoņiem pašu drošāko informācijas telpu pasaulē. Galvenokārt tas tiks panākts izglītojot. Tam domāts 2020. gada Eiropas kiberdrošības mēnesis, ko rīt ievadām, lai uzlabotu drošības izpratni tiešsaistē un vairotu kiberdrošības prasmes, kas būs vajadzīgas nākotnē.”

ES Kiberdrošības aģentūras izpilddirektors Juhans Lepassārs: “Šāgada Eiropas kiberdrošības mēnesī, izplatot labāko praksi un izkopjot kiberprasmes, tiek arī pētīts, kā padarīt noturīgāku mūsu kopīgo kiberekosistēmu. Apzināties kiberkrāpšanas pastāvēšanu un “domāt pirms klikšķināšanas” — tie ir viegli ievērojami ieteikumi, kas mazina briesmas. EKDM mums dod iespēju tieši saistīties ar ES pilsoņiem, uzņēmumiem un organizācijām un uzlabot to informētību par kiberbriesmām, paplašināt iegūtās zināšanas un vienotā frontē kopīgi attīstīt kiberdrošību.”
Šodien, kampaņu ievadot, tās rīkotāji publisko video, kas ES pilsoņus apgādā ar rīkiem, ko izmantot ikdienas kiberdarbībā.
Kampaņas oficiālā tīmekļa vietne ir cybersecuritymonth.eu. Katrai piedalīgajai ES dalībvalstij ir īpaša tīmekļa vietne ar atjauninātu informāciju tās valodā. Lietotāji var atrast padomus un pamācības 23 valodās, informatīvus materiālus, tiešsaistes viktorīnas, saites ar pasākumiem u. c. EKDM vietnē ir arī interaktīva karte, kurā var ieiet un iesaistīties EKDM pasākumos.

“Par kiberdrošību atbild ikviens” — “Domā, pirms klikšķini!”
Iesaisties kampaņā tviterī @CyberSecMonth ar tēmturiem #CyberSecMonth un #ThinkB4UClick un feisbukā ar @CyberSecMonthEU!

Sīkāk par Eiropas kiberdrošības mēnesi — cybersecuritymonth.eu.

Līdzīgi materiāli:

Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģija
EKDM materiāli izpratnei un izglītošanai

EKDM. Apgūstam kiberprasmes
Digitālā vienotā tirgus stratēģija
Kiberdrošība digitālajā vienotajā tirgū
ENISA norādījumi Covid-19 laikos
Eiropas kiberdrošības turnīrs