☰

Pieejama statistika par 2020. gada 4. ceturksni

Ik mēnesi CERT.LV apkopo informāciju par apdraudētajām Latvijas IP adresēm. Lai sniegtu pilnvērtīgāku Latvijas kibertelpas pārskatu un nodrošinātu datu starptautisku salīdzināmību, apdraudējumu uzskaitei CERT.LV izmantojam starptautiski lietotu incidentu taksonomiju (Incident Classification). Taksonomija ir formalizēts veids, kā CERT.LV apkopo, sadala kategorijās un reprezentē par apdraudējumiem iegūto tehnisko informāciju. Statistikā visi CERT.LV reģistrētie apdraudējumi tiek uzskaitīt vienkopus, sadalot tos pa apdraudējumu veidiem (piemēram, ļaunatūra, ielaušanās, krāpšana), kā arī pa infekciju (piemēram, Confiker, Zeus, Mirai) un ievainojamību (piemēram, Opendns, Openrdp) tipiem.

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits 2020. gada 4. ceturksnī pa apdraudējumu veidiem

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2020. gada 4. ceturksnī ar apdraudējuma veidu - ļaundabīgs kods

CERT.LV reģistrēto unikālo IP adrešu skaits 2020. gada 4. ceturksnī ar apdraudējuma veidu - konfigurācijas nepilnības

CERT.LV reģistrēto apdraudēto unikālo IP adrešu skaits pa ceturkšņiem 2019. un 2020. gadā.