☰

CERT.LV darbības pārskats par 2020. gadu pieejams arī angļu valodā

CERT.LV darbības pārskats par 2020. gadu pieejams arī angļu valodā.

Publicēts: CERT.LV Annual Report 2020 (PDF)

Pārskatam ir informatīva nozīme, tajā iekļauta tikai vispārpieejama informācija un tas nesatur informāciju par tiem CERT.LV darbības rezultātiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.

Ar CERT.LV darbības pārskatu par 2020. gadu latviešu valodā varat iepazīsties šeit: https://cert.lv/lv/2021/04/cert-lv-darbibas-parskats-par-2020-gadu

Ar iepriekšējiem CERT.LV ceturkšņa un gada pārskatiem varat iepazīties šīs vietnes sadaļā "Arhīvs", izvēloties kategoriju "Pārskati".