☰

Uzsākta dalība projekta "Joint Threat Analysis Network"(JTAN) realizēšanā

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV no 2021.gada 1.jūlija ir uzsākusi dalību Eiropas Komisijas projekta "Joint Threat Analysis Network" (JTAN) realizēšanā. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Projekta vadošais partneris ir Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija Polijā CERT.PL, kas darbojas institūta “Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa” (NASK) struktūrā. JTAN projektā piedalās arī partneri no Austrijas, Francijas, Igaunijas, Luksemburgas, Rumānijas un Slovākijas.

Kopējais JTAN projekta mērķis ir izveidot vienotu draudu analīzes tīklu (Joint Threat Analysis Network – JTAN). Tīkls būtu atvērts Eiropas CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sadarbības grupai, kuras galvenā uzmanība pievērsta tehnisko, operatīvo un stratēģisko draudu izlūkošanas informācijas apmaiņai un analīzei.

JTAN projekta ietvaros CERT.LV plāno turpināt darbu pie rīka “Graphoscope” izstrādes, tā attīstīšanas un pilnveidošanas, kā arī projekta ietvaros plānots publicēt šī rīka atvērtā koda licenci. CERT.LV JTAN projektā paredz iesaistīšanos automatizētās sistēmas “Drakvuf Sandbox” (izstrādājis CERT.PL) uzlabošanā, testēšanā, kā arī plāno piedalīties kopīgos semināros un mācībās ar citiem projekta partneriem, lai nostiprinātu darbinieku zināšanas un stiprinātu organizācijas kopējo kapacitāti.

Vairāk par projektu šeit: https://cert.lv/lv/par-mums/es-cef-projekti