☰

Kā izvēlēties un aizsargāt virtuālos privātos tīklus (VPN)

Virtuālo privāto tīklu (VPN) izmantošana sniedz lietotājiem iespēju attālināti piekļūt un droši izmantot  infrastruktūru, kas citādi būtu pieejama un izmantojama tikai klātienē, piemēram, iekšējās informācijas un dokumentu apmaiņas platformas, datubāzes, papildu drošības risinājumi.

Saglabājoties attālinātā darba apstākļiem, aktualitāti saglabā arī atbilstošie drošības risinājumi, kas darbiniekiem sniedz iespējas darba videi un resursiem piekļūt attālināti, tai skaitā arī VPN. Tā kā attālinātās piekļuves VPN serveri sniedz iespēju piekļūt aizsargātiem iekšējiem tīkliem, tie ir populārs kiberuzbrucēju mērķis.

ASV Nacionālās drošības aģentūra (NSA) un Kiberdrošības un infrastruktūras drošības aģentūra (CISA) ir apkopojušas tehniskos risinājumus un ieteikumus efektīvākai virtuālo privāto tīklu (VPN) izvēlei un aizsardzībai:

https://media.defense.gov/2021/Sep/28/2002863184/-1/-1/0/CSI_SELECTING-HARDENING-REMOTE-ACCESS-VPNS-20210928.PDF