☰

Kopīgiem spēkiem uzlabot izpratni par kiberdraudiem. 2021. gada Eiropas Kiberdrošības mēnesis

 

Šodien sākas devītais ikgadējais Eiropas Kiberdrošības mēnesis, kas iedzīvotāju vidū popularizē drošību tiešsaistē.

Ikgadējo kiberdrošības izpratnes uzlabošanas kampaņu koordinē Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un atbalsta Eiropas Komisija, ES dalībvalstis, Eiropols, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis un vairāk nekā 300 partneri no publiskā un privātā sektora. Mēnesi ilgā kampaņa popularizē jaunākos kiberdrošības ieteikumus, kas veido uzticēšanos tiešsaistes pakalpojumiem un palīdz iedzīvotājiem aizsargāt savus personīgos, finanšu un profesionālos datus tiešsaistē. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins: “Kiberuzbrukumi apdraud uzņēmumus, kritisko infrastruktūru, datus un demokrātijas funkcionēšanu. Kibernoziedznieki izmanto pat visniecīgākās mūsu digitālās vides vājās vietas. Eiropas Kiberdrošības mēneša kampaņas mērķis ir palīdzēt ikvienam apgūt prasmes, kas vajadzīgas, lai sevi un savu dzīvesveidu aizsargātu pret kiberdraudiem. Kampaņas moto “Domā, pirms klikšķini!” (“Think Before U Click”) šogad ir aktuālāks nekā jebkad”.

ES Kiberdrošības aģentūras izpilddirektors Juhans Lepassārs: “Šogad Eiropas Kiberdrošības mēneša kampaņa sniedz ES iedzīvotājiem informāciju, ko viņi var izmantot ikdienā, un padomus, kā sevi pasargāt no kiberdraudiem. Mēs apvienojam spēkus ar dalībvalstīm un ES iestādēm, lai uzlabotu izpratni par šiem draudiem un veidotu uzticamu un kiberdrošu Eiropu.

Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi kiberdrošības nozīmīgumu. Lai iedzīvotāji spētu apzināties riskus un efektīvi reaģēt uz kiberdraudiem, izglītošana digitālās drošības jomā patlaban ir svarīgāka nekā jebkad.

Ik gadu visu oktobri Eiropas Kiberdrošības mēnesis pulcē ES iedzīvotājus, dalībvalstis, Eiropas Komisiju, ES struktūras un valdības organizācijas, privātā sektora un akadēmisko aprindu pārstāvjus, lai popularizētu veselīgus kiberdrošības ieradumus ar moto “Domā, pirms klikšķini!”. Visā Eiropā un ārpus tās tiek rīkoti pasākumi tiešsaistē, to skaitā mācības, konferences, viktorīnas, prezentācijas un valsts mēroga kampaņas, kuru mērķis ir  uzlabot izpratni par kiberriskiem un dalīties ar informāciju par jaunākajām vadlīnijām un veidiem šo risku mazināšanai.

Šāgada Eiropas Kiberdrošības mēneša kampaņa atkal pievērsīsies drošības jautājumiem ikdienas digitalizācijā, ko paātrinājusi Covid-19 pandēmija. Mudinot cilvēkus: “Domā, pirms klikšķini!”, 2021. gada kampaņa iezīmē divus kiberdrošības tematus, kas palīdz ES iedzīvotājiem atpazīt kiberdraudus un būt tiem gataviem.

Pirmās tematiskās nedēļas moto ir “Mājās esi kiberdrošībā!”, un tajā tiek sniegti padomi, kā saglabāt kiberdrošību, veicot darījumus, sazinoties, strādājot vai mācoties tiešsaistē. Tiks doti padomi par labu ikdienas kiberhigiēnu tiešsaistē.

Otrajā tematiskajā nedēļā tiek nodrošinātas “Pirmās palīdzības” vadlīnijas par rīcību kiberincidenta gadījumā. Šā temata mērķis ir mudināt iedzīvotājus uz labāku izpratni par izplatītākajiem kiberdraudiem un sniegt padomus, kā rīkoties, ja cilvēks apkrāpts, iepērkoties tiešsaistē, ja ir apdraudēta kredītkartes un/vai bankas konta drošība vai uzlauzts sociālo mediju konts. Cietušie intervijās un videomateriālos dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem.

Šogad Eiropas Kiberdrošības mēnesis norisinās kopā ar Eiropas kiberdrošības turnīru (ECSC), un 2021. gada ECSC uzvarētāju komanda būs šā gada Eiropas Kiberdrošības mēneša kampaņas vēstnieki.

Kampaņas oficiālā tīmekļvietne ir  cybersecuritymonth.eu. Tīmekļvietne darbojas kā kiberdrošības informācijas centrs, un tajā ir iekļauta lapa, kur reģistrēt izpratnes uzlabošanas pasākumus, kuros var piedalīties plaša sabiedrība, un lejupielādei pieejami īpaši dalībvalstu kampaņas materiāli visās vietējās valodās (visās 24 ES oficiālajās valodās) un kampaņas vizuālās vadlīnijas. Eiropas Kiberdrošības mēneša laikā notiks arī kiberdrošības viktorīna, kurā lietotājiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas, un būs pieejama interaktīva karte, kurā attēlotas iesaistītās valstis un sniegta informācija par katrā valstī pieejamajiem pakalpojumiem, kas ļauj kiberuzbrukuma upuriem ziņot par incidentu un saņemt padomu.

Par Eiropas Kiberdrošības mēnesi

Eiropas Kiberdrošības mēnesis ir ikgadēja Eiropas Savienības kampaņa, kuras mērķis ir ar izpratnes uzlabošanas pasākumiem un labas prakses apmaiņu popularizēt kiberdrošības jautājumus iedzīvotāju un organizāciju vidū un sniegt jaunāko informāciju par digitālo drošību. Katru gadu visu oktobri visā Eiropā notiek simtiem pasākumu, to skaitā konferences, darbsemināri, mācības, tīmekļsemināri, prezentācijas, tiešsaistes viktorīnas un citi pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt resursus, kas iedzīvotājiem ļauj gūt plašāku informāciju par pašaizsardzību tiešsaistē. Eiropas Kiberdrošības mēnesi koordinē Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un atbalsta Eiropas Komisija, Eiropols, Eiropas Centrālā banka, ES dalībvalstis, EBTA valstis un vairāk nekā 300 partneri (valdības, augstskolas, ideju laboratorijas, NVO, arodapvienības, privātā sektora uzņēmumi) no Eiropas un citurienes. Apmeklējiet cybersecuritymonth.eu/ @CyberSecMonth.

Par 2021. gada Eiropas Kiberdrošības mēnesi

2021. gada Eiropas Kiberdrošības mēneša kampaņa pārņems pagājušā gada devīzi: “Domā, pirms klikšķini!” ar tēmturi #ThinkB4UClick. 2021. gadā saglabāsies arī vispārīgais moto “Kiberdrošība ir kopīga atbildība”.

“Domā, pirms klikšķini!”

Sekojiet Eiropas Kiberdrošības mēneša kampaņai “Twitter” @CyberSecMonth ar tēmturiem #CyberSecMonth  un #ThinkB4Uclick un “Facebook” @CyberSecMonthEU

Plašāka informācija par Eiropas Kiberdrošības mēnesi pieejama vietnē cybersecuritymonth.eu.