☰

Nepilnības Microsoft Exchange serveros rada traucējumus e-pastu piegādē

Nepilnības Microsoft Exchange Server 2016 un Exchange Server 2019 programmnodrošinājumā izraisa traucējumus e-pastu piegādē (year 2022 bug). Problēma nerada drošības riskus, lai arī ir saistīta ar nepilnībām komponentē, kas veic pārbaudes ļaundabīga satura atklāšanai sūtītajos ziņojumos. Šobrīd saņemta informācija par vairākām valsts iestādēm, kuras ietekmējusi konkrētā nepilnība.

Uz problēmas eksistenci norāda kļūdas ziņojums Exchange servera žurnalēšanas pierakstos (Application event log), precīzāk:

Log Name: Application
Source: FIPFS
Logged: 1/1/2022 1:03:42 AM
Event ID: 5300
Level: Error
Computer: server1.contoso.com
Description: The FIP-FS "Microsoft" Scan Engine failed to load. PID: 23092, Error Code: 0x80004005. Error Description: Can't convert "2201010001" to long.

Log Name: Application
Source: FIPFS
Logged: 1/1/2022 11:47:16 AM
Event ID: 1106
Level: Error
Computer: server1.contoso.com
Description: The FIP-FS Scan Process failed initialization. Error: 0x80004005. Error Details: Unspecified error.

Risinājumi problēmas novēršanai:
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/email-stuck-in-exchange-on-premises-transport-queues/ba-p/3049447