☰

Drošības ekspertu grupa svin savu 100. tikšanos

Ceturtdien, 9.jūnijā, CERT.LV vadītā Drošības ekspertu grupa jeb DEG nosvinēja savu 100. tikšanos. Grupas biedri atzinīgi novērtēja līdzšinējo grupas darbību - regulāras tikšanās gan klātienē, gan attālināti dod iespēju pārrunāt aktualitātes kiberdrošības jomā, dod iespēju dalībniekiem apmainīties viedokļiem, prezentēt un apspriest savu skatījumu, kā arī meklēt risinājumus konkrētiem izaicinājumiem, piemēram, kas sasitīti ar apdraudējumiem Ukrainas kara laikā, reizē nodrošinot grupas diskusiju konfidencialitāti. Tā ir iespēja paplašināt zināšanu bāzi kopā ar citiem ekspertiem no dažādu nozaru uzņēmumiem un organizācijām, kā arī savstarpēji iepazīties.

Papildus grupas biedru sarunām regulāri tika organizētas arī vieslekcijas ar pieaicinātiem nozaru speciālistiem. Grupas ietvaros organizētā informācijas apmaiņa ļāva paplašināt katra dalībnieka individuālo zināšanu bāzi un vienlaicīgi stiprināt sadarbību un kopējo kiberdrošību valstī. Tas, savukārt, ļāva virzīties uz grupas izvirzītā mērķa sasniegšanu - veicināt informācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmu drošību Latvijā, lai varētu sekmīgi turpināt aizstāvēt valsts kibertelpu un digitālās vērtības pret uzbrukumiem.

Ekspertu grupas pirmssākumi meklējami jau 2007. gadā, reaģējot uz piekļuves atteices jeb DDoS uzbrukumiem, kas tika vērsti pret Igaunijas valdības serveriem ar Bronzas kareivja pārvietošanu saistīto nemieru laikā. Formāli DEG tika izveidota 2012. gadā, kad tika definēti grupas statūti un ētikas kodekss. Desmit gadu pastāvēšanas laikā grupas dalībnieku skaits ir gandrīz četrkāršojies. Ikvienam kiberdrošības profesionālim ir iespēja kļūt par DEG biedru, iesniedzot pieteikumu un nodrošinot vismaz divu grupas dalībnieku atbalstu. Vairāk par Drošības ekspertu grupu: https://cert.lv/lv/iniciativas-un-aktivitates/drosibas-ekspertu-grupa-deg