☰

Koordinētas ievainojamību atklāšanas process

Ar informatīvo ziņojumu “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē” ir uzsākta koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešana valsts pārvaldē, paredzot iespēju Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm brīvprātīgi iesaistīties koordinētas ievainojamību atklāšanas procesā.

Aicinām pieteikties https://cvd.cert.lv !