☰

Valdība apstiprina Latvijas kiberdrošības stratēģiju līdz 2026. gadam

Otrdien, 14. martā, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto stratēģijas projektu „Latvijas kiberdrošības stratēģija 2023.–2026. gadam”, kas definē galvenos nacionālās kiberdrošības politikas rīcības virzienus, raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, kā arī identificē nākotnes izaicinājumus.

“Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, mūsu reģionā strauji pasliktinājusies drošības situācija. Krievijas radītais apdraudējums nav tikai militārs. Turpina pieaugt arī Krievijas radītais hibrīdais apdraudējums, kas papildina Krievijas konvencionālos militāros draudus. Tāpēc Latvijas uzdevums ir stiprināt kiberdrošību, gan uzlabojot kiberdrošības pārvaldību un veicinot starptautisko sadarbību, gan ceļot sabiedrības izpratni un stiprinot institūciju reaģēšanas un rīcības spējas,” uzsver aizsardzības ministre Ināra Mūrniece.

Arī visaptverošās valsts aizsardzības sistēmā, kur katram – gan valstiskai, gan nevalstiskai organizācijai, kā arī privātajam sektoram un iedzīvotājiem ir noteikta loma krīzes situācijā, kiberdrošība ieņem arvien lielāku lomu.

Aizsardzības ministrijas izstrādātās nacionālās kiberdrošības politikas mērķis laika periodā līdz 2026. gadam ir stiprināt Latvijas kibertelpas drošību, attīstot kiberaizsardzības spējas, paaugstinot noturību pret kiberuzbrukumiem un veicinot sabiedrības izpratni par draudiem kibertelpā. Mērķa sasniegšanai ir noteikti pieci rīcības virzieni – kiberdrošības pārvaldības pilnveidošana, kiberdrošības veicināšana un izturētspējas stiprināšana, sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība, starptautiskā sadarbība un tiesiskums kibertelpā, kā arī kibernoziedzības novēršana un apkarošana.

Kiberdrošības stratēģija ir izstrādāta sasaistē ar jomas aktuālajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī ņemti vērā nacionālie digitālās politikas plānošanas dokumentos ietvertie attīstības virzieni, ar mērķi nodrošināt saskanīgu Latvijas digitālo un kiberdrošības attīstību.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 2022. gada 7. jūnijā apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par valsts kiberdrošības pārvaldības uzlabošanu” un no 2023. gada 1. janvāra ir uzsākta kiberdrošības pārvaldes reformas ieviešana un Nacionālā kiberdrošības centra izveide, kā darbību nodrošinās Aizsardzības ministrija un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Nacionālais kiberdrošības centrs kopīgi ar Satversmes aizsardzības biroju veidos valsts kiberdrošības pārvaldības sistēmas kodolu.

Avots: https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/valdiba-apstiprina-latvijas-kiberdrosibas-strategiju-lidz-2026-gadam