☰

Ievainojamība Microsoft Message Queuing (MSMQ) risinājumā

Uzmanību! Ievainojamība (CVE-2023-21554) Microsoft Message Queuing (MSMQ) risinājumā sniedz iespēju neautentificētam lietotājam veikt attālinātu koda izpildi ievainojamajā sistēmā. Apdraudējuma līmenis CVSS score ir 9.8. MSMQ ir iekļauts visās Windows operētājsistēmās, kā rezultātā apdraudējums ir aktuāls līdz pat Windows Server 2022 un Windows 11. Aicinām uzstādīt Microsoft publicētos atjauninājumus.

Vairāk:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21554
https://www.cert.europa.eu/static/SecurityAdvisories/2023/CERT-EU-SA2023-023.pdf


Attēls: pixabay.com