☰

Noslēgušās nacionālās kiberdrošības mācības “Medus Pods 2024”

Februārī norisinājās ikgadējās nacionālās kiberdrošības mācības “Medus Pods”, kuru laikā tika uzlabotas spējas reaģēt uz kibertelpas apdraudējumiem, identificēti nepieciešamie uzlabojumi un veicināta sadarbība civilajā un militārajā jomā nacionālās kritiskās infrastruktūras kiberaizsardzības jautājumu risināšanā. Mācību laikā tika pārbaudīta kiberdrošība vairākos nozīmīgos sektoros uzņēmumos un organizācijās, kas bija izteikušas interesi mācībās piedalīties.

Mācībās piedalījās vairāk nekā 100 kiberdrošības ekspertu no aizsardzības sektora, tai skaitā Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības, Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba, Valsts policijas un CERT.LV.  Mācību laikā tika gūts priekšstats par iesaistīto vienību, organizāciju un uzņēmumu gatavību un spējām  reaģēt iespējama kiberapdraudējuma gadījumā. 

Mācības norisinās kopš 2020.gada sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, CERT.LV, Aizsardzības ministriju un Latvijas industrijas pārstāvjiem.