☰

Kiberšahs 2019 - "A Move Beyond Borders” CFP

Kiberšahs ir ikgadēja CERT.LV un ISACA Latvijas nodaļas sadarbībā organizēta kiberdrošības konference, kura šogad notiks 2. un 3. oktobrī Rīgā (vieta tiks precizēta pēc publiskā iepirkuma) gan prezentāciju, gan praktisku semināru veidā. Arī šogad konference tiek organizēta ar CEF projekta “Improving Cyber Security Capacities in Latvia” (INEA/CEF/ICT/A2017/1528784) atbalstu.

Galvenā konferences uzmanība nemainīgi tiks koncentrēta uz situācijas izvērtēšanu un izpratni, uz diskusiju veicināšanu par nākotnes kiberapdraudējumiem, kā arī uz rīkiem un metodēm efektīvākai kiberaizsardzībai. Tā ir ekspertu tikšanās vieta un platforma informācijas apmaiņai nacionālās un globālās kibertelpas uzlabošanai.

Aicinām iesniegt oriģinālus neakadēmiskus (non-academic) vai praktiskas ievirzes pētījumus (practitioner contributions), piemēru analīzi (case studies), tapšanas gaitā esošus (work-in-progress papers) vai zinātniskus (academic papers) rakstus sekojošās tēmās:

 • Inovācijas kiberdrošībā;
 • Kiberinfrastruktūras plānošana, izveide un aizsardzība;
 • Kiberdrošības auditēšanas vadīšana un incidentu novēršanas un risināšanas stratēģijas;
 • Uzbrucēju apdraudējuma novērtējums, maldināšana un izsekošana;
 • Risku analīze, modelēšana un krīzes vadība;
 • Kritiskās infrastruktūras aizsardzība un kiberdrošība „gudrajās” pilsētās;
 • Izaicinājumi jaunajās tehnoloģijās (piemēram, uzticama skaitļošana, blokķēdes, mākoņ- un visurešā skaitļošana);
 • Digitālā identitāte, identifikācija un uzticības pārvaldība;
 • Privātums sociālajos medijos, privātuma metrikas un tehnoloģijas;
 • Ievainojamības, drošības testēšana un programmatūras drošības garantijas;
 • Digitālā kriminālistika, anti-kriminālistikas paņēmieni un kā cīnīties ar kibernoziegumiem;
 • Robežas kibertelpā, likumiskie un juridiskie izaicinājumi;
 • Gamifikācija un nopietnās spēles kiberdrošībā un izglītībā.

Visus pieteikumus izvērtēs Programmkomiteja. Pieteikuma iesniedzējs tiks informēts par komitejas lēmumu e-pastā.

Pieteikuma forma

Svarīgi datumi:

2019.gada 21.jūnijs - Anotācijas (neakadēmiskiem un praktiskas ievirzes pētījumiem, piemēru analīzei un tapšanas gaitā esošiem rakstiem) un pilna raksta (akadēmiskām publikācijām) iesniegšana, nosūtot to uz conference2019

2019.gada 22.jūlijs  – paziņojums par apstiprināšanu;

2019.gada 19.augusts – pabeigts raksts (apstiprinātām akadēmiskajām publikācijām);

2019.gada 27.septembris  – prezentācijas iesniegšana (PDF vai MS PowerPoint formātā, 16:9 proporcijā).

Konferences oficiālās darba valodas – angļu un latviešu. Dalība ir bez maksas, bet iepriekšēja reģistrācija ir obligāta.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz conference2019

Apstiprinātie zinātniskie raksti tiks ieteikti publicēšanai Springer Verlag “Lecture Notes in Computer Science”. Raksti nedrīkst pārsniegt 10 lappuses, un tiem jāievēro LNCS formatējums. Tā vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines

Attēls: Pixabay.com