☰

Elektronisko sakaru komersantiem

Viena no CERT.LV prioritātēm ir veiksmīga sadarbība ar Elektronisko sakaru komersantiem (Interneta pakalpojumu sniedzējiem), lai:

  • nodrošinātu operatīvu sadarbību sarežģītu IT drošības incidentu gadījumos;
  • informētu pēc iespējas vairāk ESK klientu ar mērķi novērst apdraudējumu gala lietotāju iekārtās.

Kāpēc svarīga sadarbība ar CERT.LV?

Ja CERT.LV rīcībā nonāk informācija par augstas prioritātes IT drošības incidentu, kas prasa neatliekamu rīcību, CERT.LV nekavējoties sazinās ar attiecīgo Elektronisko sakaru komersantu (ESK) un uzsāk incidenta risināšanu.

Tomēr lielākā daļa apdraudējumu skar individuālas gala lietotāju iekārtas - ESK klientus.

Ievainojamas iekārtas ir pakļautas uzbrukuma riskam, var inficēt citas iekārtas, pārslogot lietotāja vai ESK tīklu. ESK IP adrešu apgabali var iekļūt melnajos sarakstos kā mēstuļu sūtītāji.

Tikai ESK var sazināties ar apdraudētajiem gala lietotājiem - informēt un palīdzēt novērst apdraudējumus savu klientu iekārtās.

Kā saņemt informāciju? 

ESK ir iespēja saņemt no CERT.LV datubāzes detalizētu informāciju par savā tīklā esošajām apdraudētajām iekārtām:

  • pieslēdzoties datubāzei ar SQL aģentu;
  • saņemot šo sarakstu e-pastā.

Datubāze tiek atjaunota vienu reizi dienā.

Kā palīdzēt klientam, kura iekārta ir apdraudēta?

Šeit: esidross.lv/informacija-par-apdraudejumiem pieejamas CERT.LV sagatavotās instrukcijas par aktuālajiem apdraudējumiem un to novēršanu.

Nepieciešamības gadījumā CERT.LV e-pastā vai pa telefonu var konsultēt gala lietotāju par datora pārbaudei veicamajām darbībām.

Kā pieteikties informācijas saņemšanai?

Lai pieteiktos informācijas saņemšanai, sūtiet pieprasījumu un savu kontaktinformāciju uz cert vai zvaniet 67085888.

Kā CERT.LV sadarbībā ar ESK (IPS) informē gala lietotājus