☰

Valsts un pašvaldību iestādēm

CERT.LV prioritāte ir veicināt valsts un pašvaldību iestāžu drošību globālajā kibertelpā.

Sadaļā Iestāžu vadītājiem ir apkopoti ieteikumi, kas atvieglos vadītāju pienākumu izpildi informācijas tehnoloģiju (IT) drošības pārvaldības jomā, kas noteikta IT drošības likumā.

Sadaļā Atbildīgajiem par IT drošību ir apkopoti uzdevumi, kurus IT drošības likums nosaka institūciju par IT drošību atbildīgajām personām. Lai atvieglotu šo uzdevumu izpildi, CERT.LV ir sagatavojusi IT drošības noteikumu un citas ar IT drošības pārvaldību saistītās dokumentācijas paraugus.

Lai kopīgiem spēkiem uzlabotu IT drošību valstī, CERT.LV aicina valsts un pašvaldību iestāžu par IT drošību atbildīgās personas apmeklēt IT drošībai veltītus mācību un informatīvos pasākumus.

IT drošības nepilnību un incidentu gadījumā aicinām par to ziņot CERT.LV.