☰

Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana

Līgums: INEA/CEF/ICT/A2017/1528784
Uzsaukums: 2017-LV-IA-0058

CERT.LV ir ieguvusi Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF) līdzfinansējumu projekta „Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana” īstenošanai.

Kiberdrošības digitālo pakalpojumu infrastruktūra (DSI) ir definēta Eiropas Kiberdrošības stratēģijā: tā nodrošina informācijas apmaiņas platformu „MeliCERTes”, veicinot operatīvu sadarbību starp informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām (CSIRT), un finansējumu institūciju  efektīvākai darbībai.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV, kas atrodas LU Matemātikas un informātikas institūtā) atbilstību NIS direktīvas prasībām.

Projekts paaugstinās CERT.LV brieduma līmeni, attīstīs darbinieku prasmes un palīdzēs realizēt kiberdrošības izpratnes veicināšanas kampaņas visā valstī. Projektā paredzēts:

  • Piekļuves punkta izveidošana no CERT.LV infrastruktūras uz MeliCERTes
  • Padziļinātās analīzes sistēmas izstrāde, kas ļautu iegūt informāciju par potenciāliem kompromitēšanas gadījumiem vai citiem incidentiem, pārbaudot publiski pieejamos resursus
  • Uzlabojumu veikšana nacionālā līmeņa kiberdrošības sistēmās
  • Darbinieku zināšanu un prasmju uzlabošanu, piedaloties atbilstošās specializētās mācībās
  • Nacionāla līmeņa izglītojošu kampaņa  un starptautiskas sadarbības īstenošana.

Par projektu:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2017-lv-ia-0058