☰

Arhīvs

Drošības ekspertu grupa (DEG)

2012.gada 16.augustā LV CSIRT grupas sanāksmē tika nodibināta Informācijas tehnoloģiju un Informācijas sistēmu drošības ekspertu grupa (DEG) ar saviem statūtiem un ētikas kodeksu.

[] Drošības ekspertu grupa (DEG)

APSTĀJIES. PADOMĀ. PIESLĒDZIES.

[] APSTĀJIES. PADOMĀ. PIESLĒDZIES.

Eiropas pilsoņu iniciatīva

[] Eiropas pilsoņu iniciatīva

Digitālās drošības uzraudzības komiteja

[] Digitālās drošības uzraudzības komiteja

Kiberaizsardzības vienība

[] Kiberaizsardzības vienība

Iniciatīvas un aktivitātes

[] Iniciatīvas un aktivitātes